کاربر گرامی، اطلاعات وارد شده ی شما(شماره همراه، ایمیل) تنها به منظور بهبود فرایند پاسخ دهی و دریافت اطلاعات خرید شما بوده و در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت همچنین آسفالت ایران موظف است با بالاترین سطح امنیتی از اطلاعات وارده ی شما محافظت کند.

موفق و پیروز باشید!